Content marketing można spróbować określić jako tak zwany „marketing treści”. Jest to strategia, która polega na pozyskiwaniu kolejnych, ewentualnych usługobiorców dzięki publikowaniu niezwykle ciekawych oraz bardzo przydatnych dla nich treści, które bywają skierowane oraz mogą zaciekawić bardzo konkretną grupę odbiorców.
Content marketing w przeciwieństwie do konwencjonalnych form marketingu, które są skupione przede wszystkim na jednostronnym przekazie reklamowym, cechuje się bardziej tym, że bazuje na budowaniu dużo dłuższych relacji ze zdobytym odbiorcą, dzięki względnie częstym wzajemnym kontaktom oraz obustronnemu zaangażowaniu.
Pojęciem content marketing można opisywać różnego rodzaju treści, które są publikowane oraz popularyzowane przy pomocy Internetu.
Są to w głównej mierze różnorodne artykuły eksperckie lub też artykuły sponsorowane, książki elektroniczne, webinary, e-video, podcasty, grafiki informacyjne, teksty z poradami, raporty i tym podobne, które są związane, ich najważniejszym zadaniem jest przekazanie ludziom korzystającym z Internetu jak najbardziej wiarygodnych oraz poszukiwanych przez nich wiadomości oraz informacji.
Mogą to być materiały odnoszące się do określonej dziedziny, dzięki czemu obydwie strony, zarówno dany przedsiębiorca, jak i ewentualny klient, czerpią z racji tego jak najlepsze zyski, pożytki.
Możliwe jest również szersze definiowanie content marketingu, ponieważ marketing treści swoim zasięgiem często obejmuje również materiały, które przygotowuje się poza Internetem. Są to na przykład treści w czasopismach branżowych, różnego rodzaju gazetkach, folderach, broszurkach, katalogach, poradnikach na papierze, książeczkach et cetera.
Content Marketing jest w głównej mierze bezpośrednio powiązany z pojęciem tak zwanego „marketingu wirusowego”. Są to działania marketingowe, które mają budować świadomość firmy, określonej marki poprzez nakłonienie przyszłych, ewentualnych usługobiorców do samodzielnego rozpowszechniania pożądanych wiadomości, różnych informacji na temat określonej firmy, instytucji albo oferowanych przez nią wytworów bądź świadczeń.
Żeby móc uzyskać zamierzony rezultat, cel, profesjonaliści, którzy na co dzień są związani z content marketingiem, korzystają z różnego rodzaju technik zdobywania i docierania do przyszłych, ewentualnych klientów.
Jednymi z najpopularniejszych możliwości przekazu są na przykład grupy, fora oraz media społecznościowe, jak również specjalistyczne blogi, które pomagają, dają możliwość bardzo szybkiego propagowania konkretnych treści marketingowych.
Content marketing dzięki upublicznianiu atrakcyjnych wśród konsumentów materiałów sprzyja oraz znacznie zwiększa swoją wiarygodność oraz pozycję.
Warto zwrócić uwagę, że często wykorzystywaną formą content marketingu, oprócz grafik informacyjnych, filmów oraz raportów, są teksty.
Ich twórcy mają możliwość w dowolny sposób dopasować rodzaj tekstu do danego odbiorcy, jak również do pierwotnie wybranej przez konkretną firmę strategii komunikacji. W content marketingu zazwyczaj używa się wielu różnych rodzajów tekstów, do których należą między innymi blogi firmowe, poradniki, wywiady, recenzje, opisy poszczególnych produktów.
Content marketing ma przede wszystkim na celu wzbudzenie zainteresowania i pozyskanie zarówno ogólnej, jak i też ściśle określonej grupy odbiorców.